Tag Archives: g?ch nh? acc. g?ch bê tông

H??ng d?n thi công g?ch xi m?ng c?t li?u( XMCL )

Vi?c thi công b?ng các lo?i g?ch không nung b?t ??u tr? nên quen thu?c ??i v?i nh?ng ng??i th? xây Vi?t Nam. V?i m?i lo?i g?ch không nung khác nhau nh? g?ch xi m?ng c?t li?u hay g?ch bê tông khí ch?ng áp AAC  thì cách xây d?ng khác nhau. Bài vi?t này s? […]

G?ch Bê tông khí ch?ng áp AAC 600x200x150mm

G?ch bê tông khí AAC Viglacera kích th??c 600x150x200

1. T? tr?ng nh? T? 800 – 850kg/m3, t??ng ???ng 1/2 g?ch ??c, 2/3 g?ch r?ng 2 l?, 1/5 t? tr?ng g?ch bê tông thông th??ng. Giúp gi?m t?i tr?ng tòa nhà gi?m k?t c?u móng d?m c?t Giúp gi?m chi phí xây thô t? 10 -> 12% Giúp gi?m tiêu hao nhân công, ??y […]