Tag Archives: g?ch acc

G?ch Bê tông khí ch?ng áp AAC 600x200x200mm

G?ch bê tông khí AAC Viglacera kích th??c 600x200x200

1. T? tr?ng nh? T? 800 – 850kg/m3, t??ng ???ng 1/2 g?ch ??c, 2/3 g?ch r?ng 2 l?, 1/5 t? tr?ng g?ch bê tông thông th??ng. Giúp gi?m t?i tr?ng tòa nhà gi?m k?t c?u móng d?m c?t Giúp gi?m chi phí xây thô t? 10 -> 12% Giúp gi?m tiêu hao nhân công, ??y […]

G?ch Bê tông khí ch?ng áp AAC 600x200x100mm

G?ch bê tông khí AAC Viglacera kích th??c 600x100x200

1. T? tr?ng nh? T? 800 – 850kg/m3, t??ng ???ng 1/2 g?ch ??c, 2/3 g?ch r?ng 2 l?, 1/5 t? tr?ng g?ch bê tông thông th??ng. Giúp gi?m t?i tr?ng tòa nhà gi?m k?t c?u móng d?m c?t Giúp gi?m chi phí xây thô t? 10 -> 12% Giúp gi?m tiêu hao nhân công, ??y […]