G?ch tôn n?n siêu nh?

G?ch siêu nh? tôn n?n Viglacera: Là lo?i s?n ph?m r?t ?a d?ng v? kích th??c kh?i l??ng th? tích r?t nh? kích th??c l?n dùng ?? tôn n?n cho các nhà hàng, công trình dân d?ng, các chung c? c?n tôn n?n nâng c?t chi?u cao…

G?ch siêu nh? tôn n?n Viglacera: ?a d?ng chi?u cao tôn n?n
– Áp d?ng cho các nhà hàng, trung tâm th??ng m?i, công trình dân d?ng… các lo?i chi?u dày t? 6cm ??n 25cm phù h?p v?i các chi?u dày c?n tôn.

Thông s? k? thu?t


Là lo?i s?n ph?m r?t ?a d?ng v? kích th??c kh?i l??ng th? tích r?t nh? kích th??c l?n dùng ?? tôn n?n cho các nhà hàng, công trình dân d?ng, các chung c? c?n tôn n?n nâng c?t chi?u cao…

?ây là lo?i g?ch kích th??c l?n kh?i l??ng nh? kích th??c ?a d?ng dùng tôn cho các công trình c?n nâng c?t n?n cao lên t? 6cm ??n 40cm nh?ng v?n ??m b?o k?t c?u công trình do kh?i l??ng th? tích trên m2 r?t nh?.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *