Hotline: 0915 862 567

So sánh gạch bê tông cốt liệu và gạch đất nung

So sánh giữa gạch bê tông cốt liệu và gạch đất nung truyền thống của Việt Nam

Comparison between CCA block and Vietnam-traditional clay brick:

 

Thông số

Parameters

Gạch bê tông

cốt liệu

CCA block

Gạch nung

Clay brick

Ưu điểm CCA với gạch đất nung

Advantages of CCA block compared with

clay brick

Cường độ nén(Mpa)

Compressive

strength

7,5-10 3-8 Higher and ổn định

Higher and more stable

Hệ số dẫn nhiệt

Thermal insulation

0,12 1,15 Cách nhiệt tốt hơn, nhà “hè mát, đông ấm”

“Cooler in summer, warmer in winter”

Hệ số cách âm

Sound absorption

35 đến 48

(+35)

+28 Cách âm tốt hơn (với tường dày 10cm)

Better absorption (in case of wall thinkness

10cm)

Chống cháy (giờ)

Fire

resistance(hours)

2,5-4 1-2 Chống cháy tốt hơn

CCA is resistent to high temperatures for a

longer period than clay brick

Độ chính xác (dài x

rộng xcao -mm)

Exact Dims(LxWxH)

±2, ±2, ±3mm ±10, ±7,

±3mm

Kích thước chính xác.

AAC block is more precise.

Kích thước, chủng

loại

Sizes, types

Đa dạng

Variable

Nhỏ, ít

mẫu mã

Gạch CCA đa dạng về chủng loại hơn, thi

công nhanh hơn

CCA block has variable sizes, quicker

building

Công nghệ sản xuất

Production

Technology

Không nung

Adobe

Nung đất

sét

Burning

Không ô nhiễm, thân thiện môi trường

CCA is better for environment

 

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

— required *

— required *